Fallow us
Fallow us
 

تماس با ما

 

بازدید کننده محترم
همکاران ما جهت مشاوره تلفنی ، پاســـخ به سؤالات ، مشاوره فنی و یا ثبت نظــــــــرات شما عزیزان در ساعات اداری (شنبه  تا چهارشنبه 9الی17 وپنجشنبه 9 الی13) در انتظارپاسخگویی می باشند.
دفتر امور پروژه ها:     9 -88622836
دفتر مرکـــــــــزی :        88049601

                                   88049527

                                   88049235

                                   88049371       

دفتر خدمـــــــــات :   12- 66373409

                             66365667-70