Fallow us
Fallow us
 

پکیج روف تاپ آبی با ظرفیت گرمایش هیت پمپ

• روش بهینه و اقتصادی در تولید سرمای منزل.
• دارای کاربرد بسیار وسیع .
• طراحی فشرده و محکم و ضد زنگ.
• ظرفیت سرمایی قابل ملاحظه.
• طراحی یک تکه و یک پارچه بدون ملزومات اضافی.
• ورودی و خروجی انعطاف پذیر هوا برای شرایط مختلف ساختمانی.

 

این سیستم شامل یک  بخش می باشد که در پشت بام نصب می شود.