Fallow us
Fallow us
 

پکیج منبع زمینی هیت پمپ

امروزه استفاده از سیستم های تهویه مطبوع آپارتمانی بعنوان یک اصل و امتیاز در ساخت و ساز مطرح است.یکی از کم هزینه ترین و آسانترین راه های تهویه مطبوع مستقل آپارتمانی استفاده از انواع پمپ های حرارتی (کولرهای گازی و پکیج یونیت ها) می باشد ..در ادامه به شرح عملکرد،اقسام مختلف،مزایا و معایب این نوع سامانه می پردازیم.

 

 

 

 

 

انواع هیت پمپ(از نظر منبع حرارتی):

1-  سیستم های با منبع گرمایشی هوایی(تبادل گرما یا سرمای مورد نیاز با هوا می باشد.)

2-  سیستم های با منبع گرمایشی زمین(تبادل گرما یا سرمای مورد نیاز با زمین می باشد.)

3- سیستم های با منبع گرمایشی آب(تبادل گرما یا سرمای مورد نیاز با آب  می باشد.)

بین سه سیستم بالا سیستم منبع تبادل انرژی هوایی کاربرد گسترده تری دارد(بعلت سادگی نصب و نگهداری)